Willem van Empel

? - Geldern 16 oktober 1676

Kloosternaam: Hieronymus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Jacobus en Anna Ryders, broer van de kapucijn Joannes van Empel. Inkleding op 17 november 1647; diaken gewijd te Brussel op 25 mei 1652; tot priester te Mechelen op 19 december 1654. Jurisdictie te Mechelen (1658; woont dan in Mechelen). Sterft te Geldern als predikant op 16 oktober 1676.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 344, nr. 2407..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

1399. EMPEL, Wilhelmus van

287
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 287
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 287

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 344

n: vermelding in een voetnoot