Joannes van Empel

? - Oostende 31 juli 1647

Kloosternaam: Hieroymus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Jacobus en Anna Ryders. Broer van de kapucijnen Willem van Empel (Hieronymus van 's-Hertogenbosch) en Jacobus van Empel (Onesimus van 's-Hertogenbosch). Inkleding op 8 oktober 1635. Tot diaken gewijd te Brussel op 23 februari 1641 en tot priester te Gent op 20 september 1643. Zeer vroom (brengt dikwijls de halve nacht door al biddend in de kerk). Verzorgt de pestlijders te Oostende, waar hij zonder jurisdictie sterft op 31 juli 1647.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 344, nr. 2406..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 344

n: vermelding in een voetnoot