Joannes van Emmerick

? - 's-Hertogenbosch 29 april 1702

Kloosternaam: Philippus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Jaspar en Maria Andrea van Beughen, weldoeners van klooster te Velp. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 13 januari 1660 (Artes). Gedoopt in Sint-Jan op 30 juni 1640. Inkleding op 1 april 1663; ontvangt tonsuur en mindere orden te Mechelen op 6 juni 1664 (woont te Tervuren); priester gewijd te Gent op 15 juni 1669. Jurisdictie te Roermond (1693, woont in Velp) en Keulen (1679, woont in Velp). Vicaris in Velp in 1665-1666 en 1701-1702. Sterft in 's-Hertogenbosch in het huis van zijn zuster op 29 april 1702. Er bestaat een geschilderd portret van hem uit 1682 (Megen, Minderbroedersklooster).
Literatuur
Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 286; Hildebrand, Casimirus van S.-Truiden herdoopt tot Philippus van 's-Hertogenbosch, in Franciscaans leven, 34 (1951), blz. 59-60 (cfr. D. de Kok in Franciscaansch leven, 22 (1939), blz. 243); Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 440; 7 (1952), blz. 539-540, nr. 3902; afb. portret na blz. 636; 8 (1954), blz. 607; 9 (1955), blz. 566.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

1391. EMMERICK, Joannes van

286
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 286
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 286

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 440; VII (1952) 539-540; VIII (1954) 607; IX (1955) 566

n: vermelding in een voetnoot