afb.

Familie Van Emmerick

Literatuur en bronnenpublicaties

Van de Mortel, 'Notities over het geslacht Van Emmerick' in: Taxandria (1942) 113-114

n: vermelding in een voetnoot