afb.

Familie Emberts

Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 119, 120

n: vermelding in een voetnoot