Johannes Elye

Bichelaer, van den

109. Elye, Johannes - alias Haverman

Noten
1.GAH, RA 1184, fo.369v (15 juli 1405), vgl. RA 1182, p.63 (30 mrt.1401); Bijlage II 1.15, 109.1 t/m 109.5, 382.31, 382.33; Lijten, "Het middeleeuwse openbare notariaat", 59, 166; Juten, Consilium, 52; Schutjes, Geschiedenis, IV 669; Bijsterveld, Laverend, I 207 nr.925; APB, St.Jan II, obituarium, p.369, vgl. p.60; AAB II, hs. Kievits, p.23.
2.Tabel 3.2, nr.8; Grauwels, Regestenlijst ... Oudenbiezen, I 104 nr.302.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)