Ton van de Elst

Werkgroep Water en Landschap

Titel
Bron
's-Hertogenbosch Water- en Handelsstad
Bossche Kringen 2 (2022) 46-50
Drongelens Kanaal, uitwateringen naar Bergsche Maas
Bossche Kringen 3 (2022) 40-45