Henrick Bartholomeuszn van den Elsfoirt

1549 - vr juli 1612

Cp

Henrick Bartholomeuszn van den Elsfoirt

Noten
1.sH, R 1853, f 172, 19-03-1601.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van den Elsvoirt Bartholomeuszn., schepen van 's-Hertogenbosch 1598

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01124)
Zuylen

359. Henrici B. ab. Elsvort

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276

n: vermelding in een voetnoot