Jacob Elsevier

ca 1685 - 11 juli 1768

Brouwer, Meijer en Schellekens

34. Jacob Elsevier

17
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 17
Genealogie
Hermans

242. Jacob Elzevier 1726

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Zegelstempel

Zegelstempel van Jacob Elsevier, schepen van 's-Hertogenbosch 1726

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07410)
Zuylen

475. Jacob Elsevier

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 17

n: vermelding in een voetnoot