Marten van Elmpt

± 1463 - augustus 1504

Genealogie
Schuttelaars

Marten van Elmpt

Literatuur
SP 1241 10v, 1252 209r, 1270 38v, 1274 179v, 1276 49v, 1300 205v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 227.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

72r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Maarten van Elmpt, schepen van 's-Hertogenbosch 1500

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01038)
Zuylen

208. Martini de Elmpt

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Artikelen
2009

A.C.M. Neggers

Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, en zijn familie
De Brabantse Leeuw 58 (2009) 84-91, 169-180
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 110, 115, 119

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 274

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A.C.M. Neggers, 'Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, en zijn familie' in: De Brabantse Leeuw 58 (2009) 87-88

P.N. Panken en A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1900) 364-366

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 51-53, 60, 79, 85, 89-91, 93, 98, 102, 103, 105, 110, 111

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 459

n: vermelding in een voetnoot