Jan van Elmpt

? - 1558'59

Genealogie
Neggers

Jan Martens van Elmpt

Noten
62.GAH, R 1845, f407
A.C.M. Neggers, 'Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, en zijn familie' in: De Brabantse Leeuw 58 (2009) 89
Schuttelaars

Jan van Elmpt

Literatuur
AILB rekening 1558; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche geslacht Aertssen' in: Taxandria 43 (1936) 211; PB 249r; PIRENNE, 'De Bossche handel op verre afstand voor de tachtigjarige oorlog' in: L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw : Het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568 (Nijmegen 1962) 61; SP 1283 318v, 1361 494v; SR 1526, 1527.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
2009

A.C.M. Neggers

Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, en zijn familie
De Brabantse Leeuw 58 (2009) 84-91, 169-180
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 281

P.N. Panken en A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1900) 364-366

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 459

n: vermelding in een voetnoot