Frans van Elmpt

? - 1534'35

Genealogie
Schuttelaars

Frans van Elmpt

Literatuur
AILB rekening 1534; SP 1276 49v, 1281 130v, 1293 302r, 1300 205v, 1337 333v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 245.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
2009

A.C.M. Neggers

Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, en zijn familie
De Brabantse Leeuw 58 (2009) 84-91, 169-180
 
Literatuur en bronnenpublicaties

P.N. Panken en A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1900) 364-366

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 459

n: vermelding in een voetnoot