afb. Ravesteyn, Jan Antonisz. van, 1618

Anna Elant

† 's-Hertogenbosch 13 april 1617

‘Bid voor ons’ is de oproep die dit echtpaar over de dood heen aan ons doet. Wannneer Anna Elant in 1617 overlijdt laat haar man Adriaen van Maeusyenbroeck dit schilderij vervaardigen voor haar graf in de Sint-Janskerk in Den Bosch. De hoop van het paar is gesteld op de gekruisigde Christus die centraal staat. Ook doen zij beroep op hun beschermheiligen, Adriaan en Anna, achter hen. Een dergelijk werk wekt op tot gebed voor de overledenen. Tegelijkertijd appelleert het aan een diep menselijke behoefte om niet vergeten te worden.
Adriaen van Maeusyenbroeck en Anna Elant behoorden tot Dordrechtse regentenfamilies die katholiek waren gebleven. Anna overleed op 13 april 1617 en werd bijgezet in het graf van haar vader in de Janskerk te ’s-Hertogenbosch.
catharijneconvent.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 298-299

n: vermelding in een voetnoot