Johan Philip van Eijs

Amsterdam 13 augustus 1704 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1777 (73)

Brouwer, Meijer en Schellekens

36. Johan Philip van Eijs

18
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 18
Genealogie
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beźedigde Broeders

143
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 18

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 298

n: vermelding in een voetnoot