Lucas van Eibergen

Doesburg 31 januari 1663 - 's-Hertogenbosch 14 november 1738 (75)

Functies

Lucas van Eibergen

Functies / onderscheiding(en)

  • 1685. Predikant Loenen (Gld), 17 november 1685
  • 1687. Predikant Brummen, 21 juni 1687
  • 1693. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1706), 3 augustus 1693
  • 1738. Emeritus, 18 mei 1738
Lieburg

Lucas van Eibergen

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1693-1738
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

21. Lucas van Eybergen

Doesburg 31 januari 1663 - 's-Hertogenbosch 14 november 1738
242
243
245
Literatuur
BWPG II 793; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 141, 145-150; De Wapenheraut, XVIII (1914), 325; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 22; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 352; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) VIII 516; SCHOENGEN / BOEREN, Monasticon Batavum (Amsterdam 1941-1942) II 163; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw (Leiden 1873-1874) II 116; Tax., XXXIV (1927), 158; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) V 289-290; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 639; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 200, 255, 515, 593; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 70-72, 76-82.
Sassen.Bron= 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 242-245
Vermelding

Resoluties van de Raad van State

118v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1949

Van Alphen

Lucas van Eibergen (Eybergen)
Gekomen van Brummen 3 augustus 1693, emeritus 18 mei 1738
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
1969

F.L.R. Sassen

Lucas van Eybergen
Doesburg 31 januari 1663 - 's-Hertogenbosch 14 november 1738
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 242
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 228, 264

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 63

Varia Historica Brabantica III 242-245, 248, 251, 256, 263

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 257, 265, 366

n: vermelding in een voetnoot