afb.

Herman August Leo (Herman) van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch 27 juli 1890 - Amsterdam 25 maart 1951 (60)

Brugmans

Eerenbeemt, Herman August Leo van den

419
H. Brugmans, Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 419
Functies

Herman van den Eerenbeemt

Functies / onderscheiding(en)

  • Commandeur in de orde van Sint Sava
  • Officier de l'instruction publique
  • Ridder in de Kroonorde van Joego-Slavië
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
  • Ridder in de Kroonorde van België, 1934
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1934
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (goud), 27 juli 1935
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1950
  • Zilveren eremedaille stad Amsterdam, 1950
  • Gouden medaille Concertgebouw, 1950
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Officier
1950, 22 september
Oranje-Nassau
Ridder
1934, 2 maart
Ridderorden

Eerenbeemt, Herman August Leo van den

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 619
Artikelen
1935

Huldiging Herman van Eerenbeemt

Het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch heeft naar een gelegenheid gezocht on den algemeen leider van de met zoo enorm succes voortdurende Bossche jubilé-viering op een bepaalden dag dankbaar te huldigen. Daarvoor is nu gekozen de 45e verjaardag van den heer Herman van den Eerenbeemt op zaterdag 27 juli a.s.
Ten stadhuize in de raadszaal wordt een bijeenkomst belegd van autoriteiten en andere genoogdigden om den heer Van den Eerenbeemt te huldigen, onder aanbieding van den gouden stadspenning.
Eindhovensch Dagblad donderdag 25 juli 1935
1938

H. Brugmans

Eerenbeemt, Herman August Leo van den
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 419
 
2011

Geert Donkers

Wie kent ze nog: Herman van den Eerenbeemt, letterkundige
KringNieuws 3 (2011) 4-5
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Brugmans, Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 419

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 619

n: vermelding in een voetnoot