Ferdinandus Henricus Josephus Maria (Ferdinand) van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch 27 september 1867 - 's-Hertogenbosch 16 september 1957 (89)

Functies

Ferdinand van den Eerenbeemt

Functies / onderscheiding(en)

  • Oud-Kerkmeester van de parochie Sint Jacob
  • Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
  • Erelid van de St. Vincentiusvereniging
  • Lid van de Aartsbroederschap van de H. Familie
Genealogie
Artikelen
1957

Ferd. van den Eerenbeemt : Bosschenaar van grote verdiensten op sociaal en charitatief terrein

In de gezegende leeftijd van bijna 90 jaren is gisteren overleden de heer Ferd. H.J.M. van den Eerebeemt, de bekende waskaarsenfabrikant en Bossschenaar, die in vroeger jaren zowel op sociaal als op charitatief terrein grote verdiensten heeft verworven.
Het Huisgezin dinsdag 17 september 1957
 
Afbeeldingen
  • 16 september 1957