Henricus Eegkens

? - Oudenaarde 22 mei 1652

Kloosternaam: Caelestinus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Henricus en Catharina van Aken. Inkleding op 13 november 1622. Ontvangt mindere orden te Mechelen op 5 april 1624; tot diaken en priester gewijd te Gent resp. op 19 december 1626 en 21 september 1629. Jurisdictie te Brugge (1633, woont dan te Brugge). Woont in 1641-1643 in Leuven (is er discreet in 1642). Jurisdictie te Brussel in 1645. Wordt door de Congregatie van de Propaganda tot missionaris te Velp benoemd (19 januari 1649), maar het definitorium gaat niet akkoord (reden onbekend). Vestigt zich te Geldern. Op de definitoriale vergadering van april 1652 verzaakt hij aan zijn benoeming tot missionaris. Sterft te Oudenaarde op 22 mei 1652.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijne, 5 (1950), blz. 78; 6 (1951), blz. 190-191, 217; 7 (1952), blz. 157, nr. 1017.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 78; VI (1951) 190-191, 217; VII (1952) 157

n: vermelding in een voetnoot