Hercules van Edingen

? - 1 juli 1554

Genealogie
Schuttelaars

Hercules van Edingen

Literatuur
DE RIDDER-SYMOENS, 'Ukkelse schepenen en de universitaire studies in de XVe en de XVIe eeuw' in: Bijdragen tot de Geschiedenis 59 (1976) 224; SP 1294 148r, 1302 465v, 1305 79r 1308 439v, 1362 166v; SPIERINGS, 'De Honshoornik in Middelrode' in: Brabants Heem 32 (1980) 115; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 258; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 470, 504; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 187.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 223, 278, 458-459

n: vermelding in een voetnoot