afb. Herman Moerkerk

Henricus Johannes Maria (Henri) Ebeling

's-Hertogenbosch 15 mei 1879 - 's-Hertogenbosch 27 januari 1953 (73)

Archief
Biografie

Henricus Johannes Maria (Henri) Ebeling

Bronnen
Genealogie Ebeling
Catalogus van geschriften van H.J.M. Ebeling, ('s-Hertogenbosch 1945)
Redactie, "Stadsarchivaris Henri Ebeling overleden. Verdienstelijk oudheidkundige, voortreffelijk burger" Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, (28 januari 1953)
Louis Pirenne, "Gedachtes bij de dood van onze stadsarchivaris" Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, (30 januari 1953)
Redactie, "Uitvaart van Henri Ebeling. Zeer velen bewezen hem de laatste eer" Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, (2 februari 1953)
Louis Pirenne, "In memoriam H.J.M. Ebeling", Brabantia 2 (1953) 83-84
Dr. Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap. Biografie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch 1318 - 2012, (Zutphen 2012) 269
Stadsarchief 's-Hertogenbosch: Liber amicorum Henri Ebeling
Nik de Vries, mei 2014
Functies

Henri Ebeling

Functies / onderscheiding(en)

  • Stadsarchivaris in de periode 1910-1953
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (zilver), 27 januari 1950
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

35v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1945

H.J.M. Ebeling

H.J.M. Ebeling 1895-1945. Catalogus van geschriften van H.J.M. Ebeling, gemeentearchivaris en penningmeester der Openbare Leeszaal en Boekerij te 's-Hertogenbosch, geëxposeerd in het gebouw der Openbare Leeszaal Choorstraat 16 van 11 tot en met 18 juli 1945.
St. Jan ('s-Hertogenbosch 1945)
 
1953

Louis Pirenne

In memoriam H.J.M. Ebeling
Brabantia 2 (1953) 83-84
 
1953

Verslaggever

Stadsarchivaris Henri Ebeling overleden : Verdienstelijk oudheidkundige, voortreffelijk burger
Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, woensdag 28 januari 1953
2011

Redactie

Stadsarchief verwerft handschrift : Liber Amicorum van oud-stadsarchivaris
Bossche Omroep, zondag 11 december 2011
 
2011

Prentenboek vol Bossche prominenten

Het stadsarchief heeft prentenboek verworven van oud-gemeente-archivaris Henri Ebeling. Tal van Bossche prominenten komen voor in het vriendenboekje.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad, woensdag 21 december 2011
 
2014

Mieke van Thiel-Leijten[-Ebeling]

Ebeling ruim 100 jaar een bekende naam in 's-Hertogenbosch
KringNieuws 1 (2014) 12-15
Boeken
1945

N.N.

H.J.M. Ebeling 1895-1945
Drukkerij St. Jan | 's-Hertogenbosch 1945
 
Publicaties
1904

H.J.M. Ebeling

Een Weddenschap over den Vrede 1621
Taxandria (1904) 18
 
1904

H.J.M. Ebeling

De Schout van den Bosch en het valsch en verboden geld (1563)
Taxandria (1904) 121
 
1905

H.J.M. Ebeling

Over het Schuttersgilde St. Joris te Nieuwkuik en het Vrijschieten van den Boom
Taxandria (1905) 14, 60
 
1905

H.J.M. Ebeling

Het Oproer in den Bosch na den dood van Karel den Stoute
Geschiedkundige Bladen (1905) 11, 58
 
1907

H.J.M. Ebeling

Het Kramersgilde te 's-Hertogenbosch
Taxandria (1907) 16, 103, 145
 
1909

H.J.M. Ebeling

De Gildebekers van 's-Hertogenbosch
St. Lucas (1909-1910) 107
 
1910

H.J.M. Ebeling

Hanaps et Gildes
Bulletin des métiers d'Art (1910) 205
 
1911

H.J.M. Ebeling

Levensberichten over M.J. van Bommel, dr. L.J.B. van Heyst, mr. E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann en W. Chr. Deckers
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1911)
 
1918

H.J.M. Ebeling

Noordbrabantsche Schepenzegels (met W.J.F. Juten)
Taxandria (1917) 41, 122, 238; (1918) 51
 
1919

H.J.M. Ebeling

Denkbeelden voor een Monument van het H. Hart
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (7 october 1919)
 
1920

H.J.M. Ebeling

A.J.A. van Lanschot 19 April 1834 - 20 November 1919
Almanak voor Beambten van de Nederlandsche Bank (1920)
 
1922

H.J.M. Ebeling

Literatuur betreffende 's-Hertogenbosch
Gids voor 's-Hertogenbosch (1922) 89
 
1923

H.J.M. Ebeling

Het Stadhuis van 's-Hertogenbosch
Buiten (1923) 596, 608
 
1923

H.J.M. Ebeling

Een Gedenkpenning van het kroningsfeest onzer Koningin door Herman Moerkerk
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (28 juli 1923)
 
1924

H.J.M. Ebeling

Het Gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch
Buiten (1924) 81
 
1924

H.J.M. Ebeling

De 's-Hertogenbossche Gedenkpenning van 1577
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1924) 17
 
1924

H.J.M. Ebeling

Twee gedenkpenningen van het Regeerings-Jubileum van Koningin Wilhelmina
Nieuwe Tijden (1924) 145
 
1924

H.J.M. Ebeling

Bij de plaquette van Guido Gezelle
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (26 november 1924)
 
1924

H.J.M. Ebeling

Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch
Buiten (1924) 569
 
1926

H.J.M. Ebeling

De strijd om het behoud der wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Historisch Tijdschrift (1926) 1
 
1926

H.J.M. Ebeling

Een zestal bezienswaardigheden te 's-Hertogenbosch
Buiten (1926) 88
 
1926

H.J.M. Ebeling

Het “Engel des Heeren”
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (10 juli 1926)
 
1926

H.J.M. Ebeling

Een geschiedkundige onjuistheid betreffende de Broederschap der Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (12 juli 1926)
 
1926

H.J.M. Ebeling

Theodorus van Thulden
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (18 december 1926)
 
1927

H.J.M. Ebeling

Iets over de St. Janskerk
Programmaboek: Bespiegelingen van den St. Jansbeiaard te 's-Hertogenbosch (1927)
 
1927

H.J.M. Ebeling

Het Praalgraf Immerzeele-Montmorency te Bokhoven
Buiten (1927) 100
 
1927

H.J.M. Ebeling

Merkwaardige gebouwen te 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (13 juni 1927)
 
1927

H.J.M. Ebeling

Iets over de Bossche Jaarmarkten
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (21 juni 1927)
 
1927

H.J.M. Ebeling

De vier kanonnetjes in de hal van het Bossche stadhuis (polemiek met J. Heeren)
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (4 juli 1927)
 
1927

H.J.M. Ebeling

De vier kanonnetjes in de hal van het Bossche stadhuis (polemiek met J. Heeren)
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (30 juli, 29 october, 19 november 1927)
 
1928

H.J.M. Ebeling

Een Van Thulden, die Den Bosch ontging
Oud-Holland (1928) 15
 
1928

H.J.M. Ebeling

De Heilige Drievuldigheidspenning van Hans Reinhart
Jaarverslag der Vereeniging voor Penningkunst te Amsterdam (1928)
 
1928

H.J.M. Ebeling

Uit de Geschiedenis van 's-Hertogenbosch
Programmaboek: bespiegelingen van den St. Jansbeiaard te 's-Hertogenbosch (1928)
 
1928

H.J.M. Ebeling

De Penning van de Linnenwevers te 's-Hertogenbosch
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1928) 58, 67
 
1928

H.J.M. Ebeling

Iets over de Rouw- en Wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Taxandria (1928) 274
 
1928

H.J.M. Ebeling

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
Brabantsche Illustratie (1928) 20
 
1928

H.J.M. Ebeling

Het Centraal Noordbrabantsch Museum te 's-Hertogenbosch
Brabantsche Illustratie (1928) 28
 
1928

H.J.M. Ebeling

Bij een nieuw schilderij van Theodoor van Thulden
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (11 augustus 1928)
 
1928

H.J.M. Ebeling

Het planten van den vrijheidsboom in het jaar 1798 te 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche 's Hertogenbossche Courant maandag 8 oktober 1928
1928

H.J.M. Ebeling

Bossche kerkinventarissen 1811
Bossche Bijdragen IX (1929) 302
 
1929

H.J.M. Ebeling

De Kapel der Lieve Vrouwebroeders
De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, door vrienden van het bouwwerk met teekeningen van Huib Luns
(Maastricht 1929) 71
 
1929

H.J.M. Ebeling

Triomfpenningen op de inneming van 's-Hertogenbosch door Prins Frederik Hendrik in het Jaar 1629
Jaarverslag der Vereeniging voor Penningkunst te Amsterdam (1929) 23
 
1929

H.J.M. Ebeling

Iets over Penningkunst en Penningkunde
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (12 juni 1929)
 
1929

H.J.M. Ebeling

De Economische Historische Tentoonstelling te Amsterdam
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (6 augustus 1929_
 
1929

H.J.M. Ebeling

Het Ruitergevecht op de Vughterheide
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (23 november 1929)
 
1930

H.J.M. Ebeling

De Medailleur Theodoor Victor van Berckel
Jaarverslag der Vereeniging voor Penningkunst te Amsterdam (1930) 24
 
1930

H.J.M. Ebeling

Jeroen Bosch : Polemiek met Dr. C.F.Xav. Smits
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (15, 18, 20, 21, 27 maart 1930)
 
1930

H.J.M. Ebeling

Jeroen Bosch : Polemiek met Dr. C.F.Xav. Smits
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (3, 4 april 1930)
 
1930

H.J.M. Ebeling

Theodoor van Thulden : Het schilderij van den H. Rozenkrans
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (7 mei 1930)
 
1930

H.J.M. Ebeling

Een Marianum in de parochiekerk te Helvoirt
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (3 juni 1930)
 
1930

H.J.M. Ebeling

Bij den Penning van Jheronimus Bosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (16 juni 1930)
 
1930

H.J.M. Ebeling

Tentoonstelling van Facsimile's van 14e en 15e eeuwsche houtsneeprenten,
die berusten in de nationale bibliotheek te Parijs
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (25 september 1930)
 
1931

H.J.M. Ebeling

De Jheronimus Penning
Jaarboek voor Munt- en penningkunde (1931) 67
 
1931

H.J.M. Ebeling

Een en ander over de Kerkstraat
Gids Reclame-week Kerkstraat 's-Hertogenbosch (1931)
 
1931

H.J.M. Ebeling

Iets over Bedevaartplaatsen ter eere van Maria in Brabant
De Katolieke Vrouw (1931) 147
 
1931

H.J.M. Ebeling

Het Praalgraf te Bokhoven
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (9 mei 1931)
 
1931

H.J.M. Ebeling

De drie Bossche bedevaartvaantjes
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (13 mei 1931)
 
1932

H.J.M. Ebeling

Tentoonstelling van Reproductiën van miniaturen uit middeleeuwsche handschriften
Leeszaalnieuws (1932) 38
 
1932

H.J.M. Ebeling

Een Tweetal verdwenen vormen van Mariavereering
Leeszaalnieuws (1932) 59
 
1932

H.J.M. Ebeling

Drie Koningen
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (5 januari 1932)
 
1932

H.J.M. Ebeling

Verluchtingswerk
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (23 april 1932)
 
1932

H.J.M. Ebeling

Over het Exlibris
Leeszaalnieuws (1932)
 
1933

H.J.M. Ebeling

Iets over het vervaardigen van het Exlibris
Leeszaalnieuws (1933) 86
 
1933

H.J.M. Ebeling

's-Hertogenbosch
Programmaboek van het federatie-congres (goud- en zilversmeden) te 's-Hertogenbosch (1933) 3
 
1933

H.J.M. Ebeling

Een en ander over de voormalige goud- en zilversmeden te 's-Hertogenbosch
Goud en Zilver : Vakblad voor goud- en zilversmeden (1933) 12, 20
 
1933

H.J.M. Ebeling

De Lieve Vrouwe Ommegang te 's-Hertogenbosch
De Katholieke Illustratie (1933) 856
 
1934

H.J.M. Ebeling

Iets over 's-Hertogenbosch
Gids Zesde Nederlandsche Katholiekendag te 's-Hertogenbosch (1934) 27
 
1934

H.J.M. Ebeling

De Engel des Heeen heeft Maria geboodschapt
De Katholieke Illustratie (21 maart 1934)
 
1934

H.J.M. Ebeling

Bij het achtste eeuwfeest der Abdij van Berne
Sint Jansklokken (23 juli 1934)
 
1935

H.J.M. Ebeling

Wat het oudste zegel der stad 's-Hertogenbosch ons leerde omtrent haar ontstaan en naam
Gedenkboek 's-Hertogenbosch 1185 - 1935 (1935) 132
 
1935

H.J.M. Ebeling

De stad 's-Hertogenbosch
Officieel Programmaboek Herdenkingsfeesten 's-Hertogenbosch (1935) 27
 
1935

H.J.M. Ebeling

Twee Bossche gedenkpenningen
Officieel Programmaboek Herdenkingsfeesten 's-Hertogenbosch (1935) 83
 
1935

H.J.M. Ebeling

De stad 's-Hertogenbosch
Reizen en trekken (24, 31 mei; 7 juni 1935)
 
1935

H.J.M. Ebeling

Uit de geschiedenis van 's-Hertogenbosch
Nieuwe Rotterdamsche Courant (3 juli 1935)
 
1935

H.J.M. Ebeling

Twee schenkingen aan de gemeente 's-Hertogenbosch
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (27 december 1935)
 
1935

H.J.M. Ebeling

Twee schenkingen aan de gemeente 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (27 december 1935)
 
1935

H.J.M. Ebeling

De 's-Hertogenbossche gedenkpenningen in 1935 en de “Zilveren Hendrik”
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1935) 120
 
1935

H.J.M. Ebeling

's-Hertogenbosch bij een serie historieprenten
De Katholieke Illustratie (4 juli 1935)
 
1936

H.J.M. Ebeling

Een gedicht in steen (St. Janskerk te 's-Hertogenbosch)
De Katholieke Illustratie (1936) 12
 
1936

H.J.M. Ebeling

N.E.K. (Nederlandsche Exlibris Kring)
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (24 januari 1936)
 
1937

H.J.M. Ebeling

Het eeuwfeest van het Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (6 maart 1937)
 
1939

H.J.M. Ebeling

Waar komt “Den Bosch” vandaan?
Geleider tentoonstelling “Ideaal Wonen” (1939) 36
 
1945

H.J.M. Ebeling

Gedachten omtrent het ontstaan van de stad 's-Hertogenbosch en omtrent haar naam
De VVVgids (juni 1945)
 
1945

H.J.M. Ebeling

Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch: verzet tegen het bouwen daarvan door de ambachten wegens hun … biertje
De VVVgids 2 (juli 1945)
 
1946

H.J.M. Ebeling

De Broetzie der Bossche stadspijpers
De VVVgids 5 (februari 1946)
 
1946

H.J.M. Ebeling

De “perdekens” in den voorgevel van het Bossche stadhuis
De VVVgids 7 (juni 1946)
 
1946

H.J.M. Ebeling

Nog twee “herinneringen” aan admiraal Vernon
Historia 11 (1946) 230-232
 
1946

H.J.M. Ebeling

De Raadskelder te 's-Hertogenbosch
De VVVgids 9 (december 1946)
 
1946

H.J.M. Ebeling

Notities betreffende Bossche penningen
Jaarverslag Vereeniging van Penningkunst (1946)
 
1947

H.J.M. Ebeling

Theodoor Victor van Berckel: over zijne zegelstempels
Jaarboek Koninklijk genootschap voor munt- en penningkunde (1947) 117-121
 
1948

H.J.M. Ebeling

Jheronimus van Aken
Miscellanea J. Gessler (Deurne 1948) 444-457
 
1949

H.J.M. Ebeling

Een sluitsteen met een iconografisch en geschiedkundig verhaal
Brabants Jaarboek ('s-Hertogenbosch 1949) 114-118
 
1950

H.J.M. Ebeling

In memoriam mr. F.J. van Lanschot: oud-burgemeester van 's-Hertogenbosch overleden te Helvoirt op 28 october 1949
Jaarverslag Vereeniging voor Penningkunst 1949 (Amsterdam 1950) 7-10
 
1950

H.J.M. Ebeling

Middeleeuwse Nieuwjaarsprentjes: incunabele houtdrukken
Oud Nederland 4 (1950) 2-7
 
1950

H.J.M. Ebeling

Bij een merkwaardig schilderij
Oud Nederland 4 (1950) 40-42
 
1950

H.J.M. Ebeling

Teruggevonden werk van Jheronymus van Aken?
Oud Nederland 4 (1950) 134-136
 
1950

H.J.M. Ebeling

Gerrit Paape: silhouët-kunstenaar en groot patriot
Oud Nederland 4 (1950) 159-162
 
1952

H.J.M. Ebeling

Het Heilig-Kruis-Lof bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
Brabantia 1 (1952) 23-26
 
1952

H.J.M. Ebeling

Een schilderij met een kleine geschiedenis
Brabantia 1 (1952) 179-183
 
1952

H.J.M. Ebeling

Het graf van Gijsbertus Couverinx
Brabantia 1 (1952) 269-274
 
1953

H.J.M. Ebeling

Een stukje grafiek uit de zestiende eeuw
Boekcier 8 (januari 1953) 7-8
 
1953

H.J.M. Ebeling

Peter van den Hove, alias Alamire
Brabantia 2 (1953) 49-55
 
Afbeeldingen
  • 1920
  • 1953
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 269

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 245

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 38, 67, 205, 263

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 33n, 36n

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 507, 508

Rob van de Laar, Unnen hillen tèd niks, veul volk, de pliesie en dan... : De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004 (2004) 98

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 90n

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 168, 177

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 187

n: vermelding in een voetnoot