afb.

Antonius Martinus (Antoon) Ebeling

's-Hertogenbosch 1 april 1846 - 's-Hertogenbosch 26 oktober 1928 (82)

Functies

Antoon Ebeling

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Horlogiemaker, 1874 (pj)
Genealogie
Artikelen
1926

Redactie

De heer A.M. Ebeling 80 jaar
„Sylvester” Orgaan van den Nederlandschen R.K. Bond van Horlogemakers en Handelaren in Uurwerken, Goud, Zilver en Aanverwante Artikelen, zaterdag 27 maart 1926
 
1928

Familiebericht

Heden overleed na een kortstondig lijden, tijdig voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Gootvader de Heer Antonius M. Ebeling
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, vrijdag 26 oktober 1928
2014

Mieke van Thiel-Leijten[-Ebeling]

Ebeling ruim 100 jaar een bekende naam in 's-Hertogenbosch
KringNieuws 1 (2014) 12-15
Afbeeldingen
  • Onbekend