afb.

Familie Ebeling

Artikelen
2014

Mieke van Thiel-Leijten[-Ebeling]

Ebeling ruim 100 jaar een bekende naam in 's-Hertogenbosch
KringNieuws 1 (2014) 12-15
Literatuur en bronnenpublicaties

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 37, 55, 109, 360, 390

n: vermelding in een voetnoot