Caspar Duyts

ca 1601 - 1680

Biografie

Caspar Duyts (Duytz) ca 1601-1680

Bronnen
Mr. W. de Vries in De Brabantse Leeuw (1953) 177 e.v.
Dr. G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 397
Henri J.M. Ebeling, 'Het Kramersgilde te 's-Hertogenbosch' Deel III (slot) in: Taxandria (1907) 145-157
Drs. J. van Oudheusden e.a., De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 255
H. Bruggeman, Roffel Tamboers; Taptoe Tamboers (2000) 21
Jos Koldeweij over 'Stained Glass in the Netherlands before 1795' van Z. van Ruyven-Zeman in: Bulletin KNOB 3 (2014) 167-169
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1975) 548
Harry Satter, april 2020