afb.

Jacob van der Dussen

Baarn 12 december 1763 - 's-Hertogenbosch 24 december 1820 (57)

Genealogie
Van Kempen

Jhr. J. van der Dussen

363
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 363-364
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 4
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 14, 38, 41, 143, 145, 172n, 190, 190n, 227

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 7, 57-58, 63, 66, 79, 81-83, 135, 143-145, 160, 162, 175, 352, 363-364

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 4

n: vermelding in een voetnoot