Aegidius van der Dussen

Delft 18 maart 1714 - 's-Gravenhage 6 april 1791 (77)

Mommers

Dussen, Aegidius van der

Ned. Herv.

374
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 374
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 107

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 445

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 374

n: vermelding in een voetnoot