Henricus de Dunghen

Bichelaer, van den

94. Dunghen, Henricus de - alias de Mughhovel

Noten
1.GAH, RA 1187, fo.63r (17 jan.1409), RA 1190, fo.83r (1416/17), RA 1196, fo.231v (17 en 27 apr.1427), RA 1199, fo.365v (1428/29), RA 1200, fo.281r (12 dec.1429), RA 1209, fo.288r (22 jan.1439), RA 1210, fo.189v (1439/40), RA 1212, fo.262r (16 juli 1442), RA 1219, fo.337r (1449/50), RA 1246, fo.198r (29 apr.1477); Van Minderhout, Zes eeuwen Den Dungen, 3; Bijlage II 94.1, 94.2; Vgl.: De Bekker, "Een paar akten", 10-14.
2.GAH, RA 1190, fo.83r (30 jan.1417), RA 1193, fo.91r (19 apr.1422); Denifle, Chatelain, Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae), II 371, 374, 381, 383, 384, 407, 410, 456, 457; Gabriel, Boyce, Liber receptorum nationis Anglicanae (Alemanniae), 20, 21, 25, 34, 49, 57, 58, 63, 65, 67, 72; Een magister Johannes de Dungen uit Brabant, die onder meer rector was van Nuland en kanunnik van de Bossche St.Jan, werd in 1367 als lid van de Picardische natie gekozen tot rector van de Parijse universiteit, zie: Bijsterveld, Laverend, 305, I 325 nr.2614.
3.Denifle, Chartularium, IV 529 nr.2393 ("alio tamen locorum versatus edocendis liberalibus artibus et philosophorum doctrinis sedulo deditus erat"), 554 nrs.2434 en 2435; Denifle, Chatelain, Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae), II 371 noot 1; Zie over de rotuli: Bijsterveld, Laverend, 59.
4.Reusens, Matricule, I 73 nr.3; Reusens, "Promotions", 1 (1864) 411, 412, 415, 2 (1865) 222, 223, 224, 227; Reusens, Actes, I xii-xiii, 269, 302, 313, 338, 362, 383, 385, 386, 389, 393-394, 421, 470; Van Hove, Actes, II 13, 89, 143; Zie ook: GAH, RA 1219, fo.337r (1449/50).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot