afb.

Familie Van Dungen

Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 116, 117

n: vermelding in een voetnoot