afb.

Henricus den Dubbelden

Asten 14 december 1769 - Sint-Michielsgestel 13 oktober 1851 (81)

Biografie

Henricus den Dubbelden (1769-1851)

Bronnen
A. Hermus, 'Gedenkboek bevattende de geschiedenis van het Instituut voor Doofstommen Sint-Michielsgestel 1840 - 1940' (1940)
J. van Oudheusden en H. Tummers (red) 'De grafzerken van de Sint Jan te ´s-Hertogenbosch', grafnummer 399, deel IV (2010) 82 e.v.
J. Peijnenburg pr. 'Zij maakten Brabant katholiek', deel 2 (´s-Hertogenbosch 1988) 41-51
Ton Vogel, juni 2014
Bisdom

Henricus den Dubbelden

De bisschop die nog net geen bisdom had (1831-1851)

bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Henricus den Dubbelden

348
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 348
Artikelen
1985

Redactie

Dubbelden, Henricus den
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 348
 
Kunstafbeeldingen

Portret van Henricus den Dubbelden, jaar onbekend, z.j.

Pieter Barbiers (ontwerper)
Gebroeders Langenhuisen (lithograaf)
(lithografie papier, 47.0 x 29.5 cm)

Onderschrift: "Den Hoogwaardigen Heer/HENRICUS DEN DUBBELDEN./Administratie Apostolijk van het voormalige Bisdom van 's-Hertogenbosch".
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 09561.5)
Afbeeldingen
  • 13 oktober 1851
  • 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 223

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 141

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 349, 351, 357, 358, 394, 415, 422

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 199, 207-210, 230, 236, 248-249, 252, 266, 309, 337

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 15, 20, 21n, 26, 27, 27n, 28n, 29, 30, 31, 32, 32n, 34, 38, 39, 39n, 41, 56, 57, 57n, 67, 127, 251, 251n, 310, 371, 372n, 373, 374n, 434

P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk LXXI (1987) 37, 52, 56, 57, 63, 64, 67, 70, 81, 82, 91, 92, 100, 110, 130, 135, 136, 142, 157, 180, 198, 202, 206, 207, 214, 215, 242, 243, 254, 255, 262, 263, 265, 275, 302, 303, 379, 396

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 642, 665

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 65

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 9, 67

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 180, 186, 189-194, 200, 209, 210, 211, 226, 227, 233, 234, 236, 237

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 12, 41, 69, 70

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 162; III. 692

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 132

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 103

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 158, 244, 249, 266

-

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 203; 17-18 (2000-2001) 340

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 8, 15

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 198, 199

n: vermelding in een voetnoot