afb. Olaf Smit, 2012

A.H. (Ad) van Drunen

's-Hertogenbosch 1947

Studeerde weg- en waterbouwkunde HTS en aansluitend bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft met afstudeerrichtingen Architectuur en Restauratie. Tijdens zijn studie specialisatie bouwhistorisch onderzoek in Duitsland en vanaf 1975 gemeentelijk bouwhistoricus van 's-Hertogenbosch. Publicaties op het terrein van bouwhistorie, monumentenzorg, historische waterbouwkunde en jonge bouwkunst. Docent en cursusleider. Gepromoveerd in 2001 op de bouwhistorie van 's-Hertogenbosch. Betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers en bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland.
Kloosters en religieus leven. 's-Hertogenbosch 2002
Interview

Ad van Drunen gepromoveerd: 's-Hertogenbosch van straet tot stroom

door Jac.J. Luyckx

44
45
46
Bossche Bladen 2 (2001) 44-46
Titel
Bron
De waterpoort bij het Herman Moerkerkplein
De kelders op de hoek van de Markt en de Hinthamerstraat
De terpen in Deuteren : De hoeve Klein Deuteren
De rijtuigenloods van het eerste station
De voormalige drukkerij Tierie in de Cuperinusstraat
Muurschildering in het pand Hinthamerstraat 40
Bouwsporen uit de oorlog
Het refugiehuis van Sint Geertrui
Industrieel monument
Een gesneden console uit het paleis van bisschop Metsius
Vier huizen aan de Vismarkt
Verdwenen bebouwing op het Kerkpleintje : Verloren gewaande kaart brengt uitkomst
Plaats van de Bossche stadhuizen : Nieuwe gegevens
Het oude (tweede) raadhuis
Vruchtbare grond : Archeologie in 's-Hertogenbosch
Vroege kaart 's-Hertogenbosch : Ontdekking in Turijn
Plafondschilderingen Bossche stadhuis (1) : Medaillons wachten op restauratie
Plafondschilderingen Bossche stadhuis (2) : Medaillons wachten op restauratie
Het verdwenen monument : De innovatieve loskraan op de Handelskade
Titel
Bron
De Twaalf Apostelen te 's-Hertogenbosch
Heemschut 53 (1976) 86-87
Het Bossche Uilenburgkwartier
Heemschut 56 (1979) 29-32
's-Hertogenbosch, een vesting tussen zuid en noord
Heemschut 62 (1985) 129-131
Woonhuisonderzoek in 's-Hertogenbosch
Heemschut 62 (1985) 142
De restauratie van het Hof van Zevenbergen te 's-Hertogenbosch
Heemschut 9/10 (1989) 25-26
De voorbereiding op de restauratie van het Hof van Zevenbergen
Heemschut 9/10 (1989) 26-27
Artikelen
1975

A.H. van Drunen

De Moriaan en de Roodenburgh
Boschboombladeren 17 (1975) 1-40
 
1976

A.H. van Drunen

Het 15de eeuwse bestek van de Gasthuiskapel te 's-Hertogenbosch
Brabants Heem 28 (1976) 148-156
 
1977

A.H. van Drunen

Drie huizen in de Verwersstraat te 's-Hertogenbosch
Brabants Heem 29 (1977) 134-149
 
1977

A.H. van Drunen

Het Kruithuis van 's-Hertogenbosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 76 (1977) 200-215
 
1981

A.H. van Drunen

De sigarenfabriek van Goulmy en Baar te 's-Hertogenbosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 80 (1981) 135-144
 
1981

A.H. van Drunen

Inventarisation in 's-Hertogenbosch (Niederlände)
Jahrbuch für Hausforschung 32 (1981) 51-82
 
1982

A.H. van Drunen

De huilende kerk : Historisch overzicht
Tot uw Dienst. Personeelsblad Gemeentewerken 's-Hertogenbosch 5 (1982) 45
 
1982

A.H. van Drunen

Het provinciehuis
Bossche Bouwstenen V (1982) 78-112
 
1983

A.H. van Drunen

Bouwhistorisch onderzoek in 's-Hertogenbosch
Futura 7/8 (1983) 13-20
 
1983

A.H. van Drunen

De middeleeuwse kerken
Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch (1983) 89-100
 
1983

A.H. van Drunen

Het Bossche burgerhuis in het midden van de 16e eeuw
Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch (1983) 127-137
 
1983

A.H. van Drunen

Het Maagdenhuis
Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch (1983) 146-152
 
1984

A.H. van Drunen

De bank en haar buren in de Orthenstraat
in: F. van Lanschot Bankiers N.V., Wegwijs bij Van Lanschot: Hoofdkantoor 's-Hertogenbosch, s.l. s.d.
 
1985

A.H. van Drunen

Nieuwe functies voor leegstaande markante gebouwen
Monumenten 3/4 (1985) 20-21
 
1986

A.H. van Drunen

De bouwhistoricus en zijn bronnen
Noordbrabants Historisch Jaarboek 3 (1986) 218-223
 
1988

A.H. van Drunen

Vughterstraat 73 ("De vergulde Swaen")
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 43-48
 
1988

A.H. van Drunen

Vughterstraat 69-71 ("De Gulden Hemel")
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 49-50
 
1988

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Tweede Korenstraatje 18 ("De Put"), Tweede Korenstraatje 16 ("In den Vijghboom")
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 58-66
 
1988

A.H. van Drunen

De kap van Pensmarkt 13-15 te 's-Hertogenbosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 87 (1988) 248-279
 
1989

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Jaarverslag Bouwhistorisch onderzoek
Jaarverslag '88 archeologie en bouwhistorie 's-Hertogenbosch (1989) 2-25
 
1989

A.H. van Drunen en A. Steketee

Oude uitwateringssluis bij fort Crevecoeur
Bulletin van de Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland 32 (1989) 659-689
 
1990

A.H. van Drunen

Die Mittelgroßen Backsteinhäuser in 's-Hertogenbosch
in: Hausbau in den Niederlanden. Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Hausforschung in Utrecht vom 6. bis 10. Juni 1988
Jahrbuch für Hausforschung 39 (Marburg 1990) 187-204
 
1991

A.H. van Drunen

Een wandeling langs de (verdwenen) kerken en kloosters van 's-Hertogenbosch uit de periode 1450-1629
in: Kloosters, kronieken en koormuziek. Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629
Brabantse lezingen 6 (1991) 9-40
 
1992

A.H. van Drunen en J.R. Treling

Een kijkgat in de geschiedenis van 's-Hertogenbosch
Pearle Europress (Personeelsblad Pearle BV.) 5 (1992) 10-12
 
1993

A.H. van Drunen

Bossche gebouwen dendrochronologisch gedateerd
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 92 (1993) 57-63
1993

A.H. van Drunen

Het beheer van de na-oorlogse baksteenarchitectuur in Brabant
Brabant bouwt in baksteen. Na-oorlogse architectuur in Noord-Brabant 1945-1970 (1993) 18-23
 
1993

A.H. van Drunen

Wisseldorpelklosjes, een sierelement in het grensgebied tussen schuifraam en draairaam
Jaarboek Monumentenzorg 3 (1993) 57-63
 
1995

A.H. van Drunen

Bouwblokinventarisaties ter bescherming van het stedebouwkundig monument: Een analyse van de historische structuur van 's-Hertogenbosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 94 (1995) 58-70
1995

A.H. van Drunen

Vloer op balklaag, hout
(NB: Het betreft hier spreidsellatjes in 's-Hertogenbosch)
H. Janse (cd.), Restauratievademecum, (Documentatiebladen 07/1-4), RDMZ, RV 1995/37, 112-114
1995

A.H. van Drunen

Plafond
(NB: Het betreft hier het plafond van het Hof van Zevenbergen te 's-Hertogenbosch)
H. Janse (cd.), Restauratievademecum, (Documentatiebladen 08/1-05), RDMZ, RV 1995/37, 108-111
1996

A.H. van Drunen

Sleutelstuk, Balkconsole
(NB.: Het betreft hier sleutelstukken in Bossche huizen)
H. Janse (ed), Restauratievademecum (Documentatiebladen 38/1-9), RDMZ, RV 1996/38, 24
 
1996

A.H. van Drunen en E. Vink

(Bouw)historie aan de markt te 's-Hertogenbosch
Spiegel Historiael. Maandblad voor Geschiedenis en Archeologie 31 (1996) 348-353
 
1996

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Het middeleeuwse tussenbalkjuk opnieuw beschouwd
Jaarboek Monumentenzorg 1996. Monumenten en bouwhistorie (1996) 19-28
2001

Wim Hagemans

Den Bosch beschikt sinds gisteren over een huizenatlas uit 1560. Een unieke drie-dimensionale reconstructie van alle 450 panden in de oudste stadskern. Bosschenaar Ad van Drunen promoveerde gisteren op zijn in bouwhistorisch Nederland baanbrekende onderzoek.
Brabants Dagblad woensdag 23 mei 2001
 
2001

Jac.J. Luyckx

Interview : Ad van Drunen gepromoveerd: 's-Hertogenbosch van straet tot stroom
Bossche Bladen 2 (2001) 44-46
2002

Hans Bollebakker

Bouwhistorie is basis voor monumentenzorg. De voorhoedefunctie van 's-Hertogenbosch
Heemschut 1 (2002) 8-13
 
2003

Redactie

'Rosmalen had ook baat bij slechte grond'
Brabants Dagblad zaterdag 25 oktober 2003
 
2006

Redactie

Bouwhistoricus Ad van Drunen kent middeleeuws Den Bosch op zijn duimpje. Vandaag ontvangt hij de Historische Prijs Noord-Brabant van het jaar 2006.
Brabants Dagblad donderdag 9 maart 2006
 
2006

Ottie Thiers en Theo Cuijpers

Van eenzame wegbereider tot gevestigde naam : In gesprek met Ad van Drunen
Noorbrabants Historisch Nieuwsblad 1 (2006) 25-28
 
2008

Ad van Drunen hoogleraar bouwhistorie

Bosschenaar dr. ir. Ad van Drunen wordt bijzonder hoogleraar in de bouwhistorie aan de Universiteit van Amsterdam. Van Drunen is sinds 1975 als bouwhistoricus verbonden aan de gemeente Den Bosch. Hij was één van de eerste bouwhistorici in Nederland in gemeentelijke dienst en een pionier. Zeven jaar geleden promoveerde hij op een baanbrekend onderzoek naar de bebouwing rond de Markt en de Pensmarkt. Met de door hem bedachte 'bouwblokmethode' maakte hij een complete huizenatlas van de Bossche stadskern in 1560. In 2006 ontving Van Drunen de Historische Prijs Noord-Brabant.
Redactie | Brabants Dagblad donderdag 31 januari 2008
 
2012

‘Historie in 3D is de toekomst’

Bosschenaar en bouwhistoricus Ad van Drunen pionierde vanaf 1972 met bovengrondse archeologie. Hij introduceerde een baanbrekende blokmethode. Nu gaat hij met pensioen.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad dinsdag 14 augustus 2012 | 24
 
2012

Ad van Drunen

Schouwwangen van terracotta in 's-Hertogenbosch
Putten uit het Bossche verleden (2012) 305-315
 
2012

Bouwhistoricus Ad van Drunen : Den Bosch is mijn stad

De halve week verblijft hij in zijn tweede huis in Zeeland, waar hij bouwhistorisch adviseur en lid van de Monumentencommissie van Middelburg is; zo ook in Veere en Vlissingen. Maar Ad van Drunen sluit elke twijfel uit: ‘Den Bosch is mijn stad’. Ook al is hij nog maar twee dagen per week bij de bam - de gemeentelijke dienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten - te vinden. Dat blijft hij doen, zij het verder onbezoldigd, want per 1 augustus is hij met pensioen gegaan.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2012) 78-82
Boeken
1983

A.H. van Drunen en R. van der Laar

De Uilenburg : Wandeling door verleden, heden en toekomst
's-Hertogenbosch 1983
 
1983

A.H. van Drunen

Bouwhistorisch onderzoek in 's-Hertogenbosch
Uitgave van het Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1983
 
1988

H.W. Boekwijt, A.H. van Drunen, W. Bouts, M. Vaessen en N.C.M. Maes

Cultuurhistorische inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 1, Het Zand
Uitgave Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1988
 
1989

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Jongere Bouwkunst in 's-Hertogenbosch
Uitgave Gemeente 's-Hertogenbosch 1989 | Brochure
 
1989

A.J.C. van Leeuwen, N.C.M. Maes en A.H. van Drunen

Cultuurhistorische inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 3, Empel Slot
Uitgave Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1989
 
1990

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen met bijdragen van R. Glaudemans, A. Steketee, H. Strijbos

Jaarverslag Bouwhistorisch onderzoek 1989
Uitgave Stichting Archeologie en Bouwhistorie 's-Hertogenbosch en omstreken | 's-Hertogenbosch 1990
 
1990

A.J.C. van Leeuwen, N.C.M. Maes, A.H. van Drunen en J.M.J. Willems

Cultuurhistorische inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 4, De Muntel
Uitgave Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1990
 
1995

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Verdwenen kerken en kloosters in 's-Hertogenbosch
Uitgave gemeente 's-Hertogenbosch 1995 | Brochure
 
Bossche Kringen
2014

Ad van Drunen

Reconstructie : De stadskraan op de Vismarkt : Reconstructie van de kraan uit 1826
Bossche Kringen 2 (2014) 58-63
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 12, 15, 16, 17, 153, 290

n: vermelding in een voetnoot