Willem van Doyenbraeck

? - 2 september 1629

Cp

Willem van Doyenbraeck

Noten
1.Gestorven tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch.
2.sH, R 1506, f 115, 30 oktober 1628.
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 197.
4.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 264.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

102
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 264

n: vermelding in een voetnoot