afb. C.F. Cordes, 1885

Arthur François Fréderick Douaij

's-Hertogenbosch 1 januari 1851 - ?

Functies

Arthur François Fréderick Douaij

Functies / onderscheiding(en)

  • Firmant van de 's Hertogenbossche Stoom- Wasch- en Badinrichting
  • Lid optochtcommissie 's-Hertogenbosch 700 jaar, 1885
Genealogie
Handelsregister
Staatscourant
Nederlandsche staatscourant, 5 augustus 1890
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 53, 88, 162, 219

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 55

n: vermelding in een voetnoot