Walterus Doremans

Bichelaer, van den

86. Doremans, Walterus filius Johannis - De Oesterwijck

Noten
1.GAH, RA 1214, fo.164v (1443/44), RA 1216, fo.69v, fo.342r (1445/46), RA 1217, fo.444v (27 mrt.1447), RA 1221, fo.230v (1450/51), RA 1223, fo.121v (14 okt.1452), RA 1231, fo.54r, fo.217r (1460/61), RA 1232, fo.205v (1461/62), RA 1232, fo.205v (8 jan.1462), RA 1243, fo.290r (1474), RA 1244, fo.343v (1474/75), RA 1267, fo.349r (28 mrt.1499); GAH, THG 2453 (22 jan.1461); Vgl.: SAKO, AGO 7 (Obituarium), fo.61r.
2.Wils, Matricule, II 446 nr.10; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 147, 399; Juten, Consilium, 218; Bijlage II 86.1, 86.2, 86.3; Onvolledig overgeleverde akten: RANB, SCO 1, fo.104r (3 sept.1488), fo.115r (23 okt.1487), fo.119r (26 sept.1484), fo.119v (17 mei 1492); Executeur: GAH, RA 1264, fo.271v-272r (24 okt.1494); SAKO, THG Oist. 1, fo.55v (regest 235) (8 mei 1495).
3.RANB, Baardwijk 2 (obituarium van ca.1550), fo.67r; Frenken, "Nog een oude kalender", 8; Hornman, "Geschiedenis", 45; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 336, 337; Juten, Consilium, 42; Schutjes, Geschiedenis, III 165; Bijsterveld, Laverend, II 439, nr.76.
4.ABH, OPA Baardwijk, obituarium (vijftiende eeuw), fo.1r; Frenken, "Een cijnslijst", 24; Hornman, "Geschiedenis", 34, 40-41; Bijsterveld, Laverend, 38 noot 65; Van Dijck, De Bossche optimaten, 412; OLVB 52, band 6, fo.41v (1501/02), band 7, fo.188r (1509/10), vgl. fo.333v (1512/13).
5.Bijlage II 87.4; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 559 (hier staat echter: Wouter van Doremaelen Janszn, priester); RANB, Baardwijk 2, fo.67r; RANB, HCMM 152 (regest 1858) (3 mrt.1533); RANB, BS 37, p.917-919 (idem); Zie verder: Van Rooij, Het oud-archief, I 225 nr.3288; GAH, RA 1311, fo.290r (1 febr.1530).
6.RANB, BS 37, p.917-919 (3 mrt.1533); Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, III 243; Schutjes, , II 222; Huybers, Oud Oisterwijk, 25; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 337; APB, St.Jan II, Obituarium, p.343, p.465; RANB, Baardwijk 2, fo.49r, fo.68r-v.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)