afb.

Geert Donkers

KringNieuws
Titel
Bron
450 jaar bisdom 's-Hertogenbosch (1)
KringNieuws 2 (2009) 16-17
Beeld van Christus
KringNieuws 2 (2009) 24
450 jaar bisdom 's-Hertogenbosch (2)
KringNieuws 3 (2009) 4-5
Beeld van Catharina
KringNieuws 3 (2009) 24
450 jaar bisdom 's-Hertogenbosch (3)
KringNieuws 4 (2009) 16-17
Beeld van Leonardus van Veghel
KringNieuws 5 (2009) 4
Beeld van Sedes Sapientiae
KringNieuws 6 (2009) 18
Beeld van Jozef
KringNieuws 1 (2010) 28
Beeld van Franciscus
KringNieuws 2 (2010) 20
Beeld van Antonius Abt
KringNieuws 3 (2010) 24
Beeld van Sint-Jan
KringNieuws 4 (2010) 24
Ecclesia en synagoge
KringNieuws 5 (2010) 28
Beeld van Eloy
KringNieuws 6 (2010) 20
Beeld van Jacobus
KringNieuws 1 (2011) 20
Wie kent ze nog: Piet van Kessel
KringNieuws 2 (2011) 24-25
Beeld van Sint-Pieter
KringNieuws 2 (2011) 28
Wie kent ze nog: Herman van den Eerenbeemt, letterkundige
KringNieuws 3 (2011) 4-5
Beeld van de heilige Familie
KringNieuws 4 (2011) 7
Wie kent ze nog: Frans van der Burgt, beeldhouwer
KringNieuws 5 (2011) 12-13
Beeld van Anna
KringNieuws 5 (2011) 24
Beeld van Christoffel
KringNieuws 6 (2011) 24
Wie kent ze nog? : Dorus Hermsen, schilder
KringNieuws 2 (2012) 3
Beeld van Birgitta
KringNieuws 2 (2012) 20
Beelden van Elisabeth en Vincentius
KringNieuws 3 (2012) 14
Twee dominicanen
KringNieuws 4 (2012) 28
Wie kent ze nog?
KringNieuws 5 (2012) 4-5
Beeld van de goede herder
KringNieuws 5 (2012) 14
Beeld van Sint-Joris en de draak
KringNieuws 6 (2012) 11
Beeld van Maria
KringNieuws 1 (2013) 28
Beeld Franciscus Xaverius
KringNieuws 2 (2013) 24
Beeld van het H. Hart
KringNieuws 3 (2013) 28
Beeld van Jan Baptist
KringNieuws 4 (2013) 28
Wijze en dwaze Maagden
KringNieuws 5 (2013) 32
Cosmas en Damianus
KringNieuws 6 (2013) 32
Antonius van Padua
KringNieuws 1 (2014) 28
Beeld van de Verlosser
KringNieuws 2 (2014) 32
Artikelen
?

Geert Donkers

Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Geert Donkers, z.j.
2012

Geert Donkers

Kerk en parochie van het Allerheiligst Sacrament te 's-Hertogenbosch
Sint-Michielsgestel 2012
2014

Geert Donkers

Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo
's-Hertogenbosch 2014
2014

Geert Donkers

Sanatorium Mariaoord in Rosmalen : Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid Tilburg
's-Hertogenbosch juni 2014
2015

Geert Donkers

Leven en werk van de Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus
's-Hertogenbosch 2015
2015

Bert Subelack, Geert Donkers

Weense Zusters
's-Hertogenbosch 2015
2016

Geert Donkers

Leven en werken van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse in 's-Hertogenbosch en Rosmalen
's-Hertogenbosch januari 2016
2016

Geert Donkers

Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes : Ook wel Broeders van Goede Werken of Broeders van Dongen
's-Hertogenbosch april 2016
2016

Geert Donkers

Assumptionisten : Congregatie van de Priesters van O. L. Vrouw Hemelvaart
's-Hertogenbosch mei 2016
2017

Geert Donkers

Zusters van de HH. Harten van Jezus en Maria en van de altijddurende aanbidding van het H. Sacrament
's-Hertogenbosch juli 2017
Bossche Bladen
2001

'De parel aan Brabants kroon' : Het bezoek van 'De Violier' aan 's-Hertogenbosch

Op zondag 10 juni 1906 bezocht de katholieke kunstkring 'De Violier' 's-Hertogenbosch en Vught. Op het stadhuis werd het gezelschap officieel ontvangen door burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en andere notabelen. Over dit bezoek van 'de keur van Neerlands kunstenaars' berichten de plaatselijke kranten uitvoerig en ook in het jaarverslag van De Violier werd enthousiast teruggekeken op de 'tocht' naar Den Bosch.
Geert Donkers | Bossche Bladen 1 (2001) 16-20
2002

Het Heilig Hartmonument : 'Een grootsche en verheven daad'

Op het Emmaplein in 's-Hertogenbosch staat omgeven door enkele prachtige bomen op een groot gazon een beeldengroep. Het is een zogenaamd H. Hartmonument. Het beeld staat hier sinds 1939, nadat het van zijn oorspronkelijke plek op het Julianaplein was verplaatst.
Geert Donkers | Bossche Bladen 4 (2002) 129-133
2005

Kardinaal Van Rossum verbeeld : Standbeeld voor een katholiek voorman

Na enkele jaren afwezigheid is het beeld van kardinaal Van Rossum weer terug op zijn oude plek: het Kardinaal van Rossumplein. Na de aanleg van een ondergronds bergbezinkbassin onderging het plein een facelift. Het beeld werd een kwartslag gedraaid, zodat de kardinaal niet meer, als voorheen, naar de Kasterenbrug kijkt maar naar de huizenrij aan het plein. Met een schuin oog beziet hij het voormalig kloostercomplex van de paters Redemptoristen in de Sint Josephstraat. Voor veel mensen zal het niet duidelijk meer zijn wie deze man was die een fors standbeeld kreeg én naar wie een plein werd genoemd. Evenmin zal niet meer bij iedereen bekend zijn wie de maker van het beeld was en hoe het beeld tot stand kwam.
Geert Donkers | Bossche Bladen 4 (2005) 114-118
2008

Katholieke religieuze kunst : Een tentoonstelling in 1935

In 1935 werd in 's-Hertogenbosch een tentoonstelling georganiseerd in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad. Deze expositie was geheel gewijd aan oude en moderne religieuze kunst. De tentoonstelling vormt het onderwerp van dit artikel. De auteur stelde onder meer vast dat de moderne kunstwerken van toen niet meer terug te vinden zijn: ze lijken verdwenen.
Geert Donkers| Bossche Bladen 4 (2008) 134-138
Bossche Kringen
2014

Geert Donkers

Beeld Evangelist Johannes
Bossche Kringen 1 (2014) 47
 
2014

Geert Donkers

Heiligenbeelden : Beeld van Christus Koning
Bossche Kringen 2 (2014) 73
 
2014

Geert Donkers

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria Moeder van Goede Bijstand te Schijndel in Rosmalen en 's-Hertogenbosch 1
Bossche Kringen 3 (2014) 18-22
2014

Geert Donkers

Heiligenbeelden : Beeld van een Madonna
Bossche Kringen 3 (2014) 37
 
2014

Geert Donkers

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria Moeder van Goede Bijstand te Schijndel in Rosmalen en 's-Hertogenbosch 2
Bossche Kringen 4 (2014) 30-34
2014

Geert Donkers

Beeld van Carolus Borromeus
Bossche Kringen 4 (2014) 39
 
2015

Geert Donkers

Heiligenbeelden : Beeld van Martha
Bossche Kringen 1 (2015) 51
 
2015

Geert Donkers

Heiligenbeelden : Beeld van Lucas
Bossche Kringen 2 (2015) 16
 
2015

Geert Donkers

Heiligenbeelden : Beeld van Maria Magdalena
Bossche Kringen 3 (2015) 46
 
2015

Weense Zusters, Dochters van de Goddelijke Heiland, Zusters van de Goddelijke Verlosser

Van 1925 tot 1951 bood het pand Achter het Wild Varken 11 onderdak aan de Weense Zusters. De geschiedenis van deze Weense Zusters is complex en niet altijd even transparant. Het is een historie van afscheiden en weer samenvoegen, van verschillend naamgebruik en vooral van een gebrek aan archiefmateriaal. Wat hier volgt is een poging tot reconstructie.
Bert Subelack en Geert Donkers | Bossche Kringen 4 (2015) 14-16
 
2015

Kunst : Beeld van Norbertus

De buitenkant van de Sint-Jan is rijkelijk van beeldhouwwerk voorzien. Aan de zuidzijde van het schip (aan de kant van de Parade), dichtbij het zuidertransept staat onder een fraai baldakijn een beeld van de heilige Norbertus. Het beeld werd daar, na de grote restauratie van 1878, geplaatst. De restauratiearchitect Lambert Hezenmans maakte het ontwerp. Wie het beeld hakte is niet bekend.
Geert Donkers | Bossche Kringen 4 (2015) 20-21
 
2015

Geert Donkers

Beeld van Gerardus Majella
Bossche Kringen 5 (2015) 64
 
2015

Geert Donkers

Beeld van de barmhartige Samaritaan
Bossche Kringen 6 (2015) 55
 
2016

Geert Donkers

Beeld van Tarcisius
Bossche Kringen 1 (2016) 62
 
2016

Geert Donkers

Beeld van Jonas in de walvis
Bossche Kringen 2 (2016) 23
 
2016

Geert Donkers

Beeld van Aloysius
Bossche Kringen 3 (2016) 7
 
2016

Geert Donkers

Beeld van Caritas
Bossche Kringen 4 (2016) 41
 
2016

Geert Donkers

Kruis-Beeld
Bossche Kringen 5 (2016) 45
 
2016

Geert Donkers

Kunst : Beeld van Allerheiligen
Bossche Kringen 6 (2016) 22
 
2017

Broeders van Barmhartigheid van Sint-Joannes de Deo

De oorsprong van de congregatie van de broeders van Sint-Joannes de Deo lag in het Duitse bisdom Limburg am Lahn. De stichter van de congregatie was Peter Lötschert (1820-1886). Hij werd aanvankelijk opgeleid als koopman, maar engageerde zich al spoedig met liefdadigheid in de Vincentiusvereniging. Hij liet zich inspireren door Frédéric Ozanam (1813-1853) die stichter was van deze beweging. Aangemoedigd door de bisschop van Limburg am Lahn, mgr. Blum, besloot Lötschert zich geheel in dienst te stellen van charitatieve werken. Hij volgde daarom een verplegersopleiding bij de Alexianerbroeders in Aken en begon daarna met een groepje gelijkgezinden met het verplegen van zieke en hulpbehoevende mannen.
Geert Donkers | Bossche Kringen 1 (2017) 16-22
 
2017

Geert Donkers

Handel en Nijverheid in beeld
Bossche Kringen 2 (2017) 16
 
2017

Geert Donkers

De Congregatie van de Broeders van Goede Werken, Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Broeders van Dongen. 1
Bossche Kringen 3 (2017) 50-54
 
2017

Geert Donkers

Kunst : Beeld van Prometheus
Bossche Kringen 3 (2017) 59
 
2017

Geert Donkers

Kunst : Beelden geschonken door burgemeesters
Bossche Kringen 4 (2017) 30
 
2017

Geert Donkers

De Congregatie van de Broeders van Goede Werken, Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Broeders van Dongen. 2
Bossche Kringen 4 (2017) 36-40
 
2017

Geert Donkers

Leven en werken van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse in 's-Hertogenbosch en Rosmalen 1
Bossche Kringen 5 (2017) 12-14
 
2017

Geert Donkers

Kunst : Beeld van Mercury
Bossche Kringen 5 (2017) 53
 
2017

Geert Donkers

Leven en werken van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse in 's-Hertogenbosch en Rosmalen 2
Bossche Kringen 6 (2017) 16-21
 
2017

Geert Donkers

Kunst : Beeld en brug
Bossche Kringen 6 (2017) 22
 
2018

Geert Donkers

Beeld: One word leads to another
Bossche Kringen 1 (2018) 13
 
2018

Geert Donkers

Leven en werken van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse in 's-Hertogenbosch en Rosmalen 3
Bossche Kringen 1 (2018) 48-53
 
2019

Geert Donkers

Kunst : Vier beelden van Zwanenbroeders
Bossche Kringen 2 (2019) 58-59
 
2019

Geert Donkers

Beeld van vier seizoenen
Bossche Kringen 6 (2019) 52
 
2020

Geert Donkers

Beeld van een kardinaal
Bossche Kringen 2 (2020) 19
 
2020

Geert Donkers

Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus 1876-2020 (deel 1)
Bossche Kringen 4 (2020) 46-51
 
2020

Geert Donkers

Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus 1876-2020 (deel 2)
Bossche Kringen 5-6 (2020) 77-82
 
2021

Geert Donkers

Beelden van dieren
Bossche Kringen 1 (2021) 50
 
2021

Geert Donkers

Een constructivistische plastiek
Bossche Kringen 3 (2021) 17
 
2022

Geert Donkers

Beeld van Dieske
Bossche Kringen 2 (2022) 32