afb.

Franciscus Johannes Regnerus Donkers

Helmond 3 februari 1821 - Venlo 17 augustus 1877 (56)

Genealogie
Peeters

Franciscus Johannes Regnerus Donkers

95
96
Noten
163.Zie hiervóór noot 64. Schrijver dezes heeft in 1976 en 1977 eerst schriftelijke, toen telefonische en tenslotte persoonlijke gedachtenwisselingen gehad over de beeldhouwers Donkers met de heer Jacobus Johannes Maria Franciscus Donkers te Utrecht, geboren in 1895, kleinzoon van Frans Donkers, namelijk zoon van diens zoon Reinier, die nog enige bescheiden, maar geen tekeningen of schetsboeken, bewaarde. De beeldhouwer Frans Donkers had zes kinderen, onder wie Regnerus Johannes Franciscus (Reinier), wiens weduwe in 1931 nog schetsen van haar schoonvader bezat (blijkens Mosmans 1931, 506).
164.Over de gebroeders Donkers: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek 8, Leiden 1930, 411-412; Mosmans 1908, 141-147; Mosmans 1931, 499-506; Peeters 1973, 133-134; Peeters 1979, 87-98; Scheen 1981, 121; Thoben, 55-56.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 95-96
Scheen

Franciscus Regnerus Johannes Donkers

272
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 272
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 54, 70

Jan Mosmans, 'De gebroeders Donkers en de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1908) 141-147

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 250, 255

n: vermelding in een voetnoot