afb.

Familie Donkers

Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Mosmans, 'De gebroeders Donkers en de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1908) 141-147

n: vermelding in een voetnoot