afb.

Boudewijn Donker Curtius

Helmond 4 april 1746 - Den Haag 6 februari 1832 (85)

Boudewijn Donker Curtius was een bekend jurist en politicus in de Bataafs-Franse tijd. Hij begon zijn loopbaan als advocaat te Den Bosch, maar zou uiteindelijk in de landelijke politiek en de rechtspraak terechtkomen. Boudewijn Donker Curtius had verscheidene beroemde zonen, waarvan de liberale voorman en minister Dirk Donker Curtius de bekendste is. In zijn hier uitgegeven autobiografie schrijft Boudewijn met humor en veel gevoel voor het detail over zijn jeugdjaren in Helmond en zijn kostschooljaren in Den Bosch. Zijn verslag over zijn studententijd in Leiden is een unieke beschrijving van het reilen en zeilen van de Academie, de hoogleraren en de colleges. Dat geldt ook voor de patriottentijd in Den Bosch, de verovering van die stad door de Fransen in 1794, de landspolitiek, zijn ervaring als hoogste rechter met Lodewijk Napoleon, Lebrun, de Franse prefecten en de regering in Parijs tijdens de Franse inlijving.
Archief
Encyclopedie van Noord-Brabant

Boudewijn Donker Curtius

340
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 340
Mommers

Donker Curtius, mr Boudewijn

Ned. Herv.

368
369
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 368-369
Artikelen
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 733
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
2023

Sander van Bladel

Een Bossche patriot en zijn familie
Bossche Kringen 4 (2023) 5-7
 
Boeken
2010

Maarten W. van Boven

Afscheid van de wereld : De autobiografie van Boudewijn Donker Curtius 1746-1832
Uitgeverij Verloren | Hilversum 2010 | ISBN 90-8704-122-9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1935) 4

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 25, 28, 30, 36, 38, 232

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 38-52

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 368-369

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 32

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 63, 67, 68

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 76, 79, 154, 155

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 309, 311, 324

Jan de Vet, 'De Latijnse School te 's-Hertogenbosch in het tijdperk van de Verlichting: Urbs antiqua ruit.' in: Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) I.54

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 137

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 270, 271

n: vermelding in een voetnoot