Petrus Christianus (Piet) van Dongen

Bergen op Zoom 25 maart 1895

Peeters

Petrus Christianus van Dongen

99
Noten
179.Scheen 1969-1970, 1, 272. Op 25 october 1979 heeft schrijver dezes de heer Piet van Dongen te Bergen op Zoom een bezoek gebracht om zijn verklaring van de betekenis der wimbergvoorstellingen aan het koor en de straalkapellen van de Sint Jan te horen (zie hoofdstuk 10, noot 22) en hem te horen vertellen over zijn werk en werkomstandigheden in de bouwloodsen van Sint Jan.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 99
Scheen

Petrus Christianus (Piet) van Dongen

* geb. Bergen op Zoom 25 maart 1895. Woonde en werkte o.m. in Den Bosch; sinds 1946 in Venray. Leerling van de Akademie van B.K. te Antwerpen. Beeldhouwer (heeft o.m. na W.O. II de beroemde beelden van de St.-Petrus Bandenkerk te Venray gerestaureerd).
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 272