Nicolaes Janzn Donckers

1550 - 29 januari 1633

Cp

Nicolaes Janzn Donckers

Noten
1.SY1, 240-241; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 436; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 261.
2.OSA 182, f 50, 26 juni 1604; OSA 1076, 1604; OSA 176, 8 en 24 januari 1614.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

105
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 261

n: vermelding in een voetnoot