Jacob Donck

1527'29 - 24 december 1601

C÷p

Jacob Henrickzn Donck

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 458; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 260.
Wim C÷p, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Jacob Donck

Literatuur
ARAB RK 300 191v, 301 7v, 303 28v; MUL, Matricule de l'universitÚ de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 347; NAUWELAERTS, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, XXX (Tilburg 1974) 155; SP 1365 16v, 1375 339r, 1377 478r, 1382 374r, 1400 290v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 260

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 32, 43, 126n, 155, 189

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 86

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 275, 276, 458

n: vermelding in een voetnoot