Johannes de Dommelen

? - 1445

Bichelaer, van den

84. Dommelen, Johannes de - alias dictus Meerskens

Noten
1.GAH, RA 1177, fo.360r (9 mei 1387), RA 1183, fo.54v, fo.131v (1402/03), RA 1187, fo.420r (28 mei 1411), fo.427r (13 juni 1411), RA 1188, fo.471r (1412/13), RA 1190, fo.331r (1416/17), RA 1191, fo.460v (1418/19), RA 1219, fo.30r (1448/49), RA 1225, fo.200v-201r (16 jan. 1455), fo.208v (28 jan.1455), RA 1237, fo.45r-v (1467/68), RA 1239, fo.266v (1470), RA 1251, fo.141v (1481), RA 1267, fo.388r (1499); GAH, THG 1590 (19 okt.1417); Van Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus ... eerste supplement, 79 nr.72; Bijlage II 84.1, 84.3; APB, St.Jan II, obituarium, p.162, p.308, p.317.
2.RANB, TCH 253 (18 jan.1421); GAH, RA 1177, fo.4v (1382/83), fo.225v (16 febr.1386), fo.360r (9 mei 1387), RA 1178, fo.167v (1390), RA 1184, fo.149v (23 juli 1405), RA 1185, fo.305v (2 jan.1407), RA 1192, fo.231r (1420/21), fo.531v (1422), RA 1239, fo.97r (1469/70), RA 1244, fo.81r (1474/75), RA 1246, fo.356r-v (1476/77); Van Rooij, Het oud-archief, I 276 nr.3429, 403 nr.1457, II 172 nr.637, 279 nr.1028, 289 nr.1062, 290-291 nr.1068; Jacobs, Justitie, 263-265; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 434-435; Bijlage II 14.46, 266.2.
3.GAH, RA 1187, fo.236v, fo.420r, fo.427r-v (1410/11), RA 1225, fo.377r-v (10 mrt.1455), RA 1234, fo.160v (22 nov.1464); Bijlage II 293.3, 347.1, 382.60, 382.61; GAH, RVA 4 (transscriptie p.28); OLVB 52, band 2, fo.19v (1432/33), fo.185r (1444/45); RANB, Coll.PG 130 (regest suppl. 54) (20 jan.1421); GAH, THG 1627 (20 jan.1421); OLVB 49, fo.30v; OLVB 52, band 2, fo.200r (1445/46); APB, St.Jan II, Obituarium, p.375; Zie ook: APB, St.Jan, cijnsregister van 1503, p.260.
4.GAH, RA 1182, p.907 (29 apr.1401), RA 1188, fo.221r (21 juli 1413), RA 1218, fo.68r-v (1 febr.1448), fo.119v (20 mrt.1448), RA 1225, fo.377r (10 mrt.1455), RA 1233, fo.187r (27 juli 1464), RA 1236, fo.165r (1466), RA 1237, fo.46r (1467/68), RA 1239, fo.94r (1469/70), RA 1241, fo.266v (31 juli 1472), RA 1243, fo.16r-19v (1 febr.1474), fo.77r-79v (1473/74), RA 1245, fo.50v (6 mei 1476), RA 1246, fo.129r (15 nov.1476), RA 1254, fo.81v, fo.84r (1484/85), RA 1259, fo.122v (1489/90), RA 1265, fo.293r (1496), RA 1266, fo.216v (11 aug.1498); Jacobs, Justitie, 267-269; RANB, TCH 247 (15 apr.1472), 253 t/m 258 (1421-1483); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 70-73, 529, III 339, 497; Jan: RANB, Coll.PG 257 (regest suppl. 96) (27 juli 1464); Koldewij, "Beknopt overzicht", 34; De O.L.V.-broederschap kocht tweemaal grote hoeveelheden was van Jan van Dommelen, zie: OLVB 52, band 3, fo.106r (1455/56), fo.269r (1465/66); Heer Willem: Juten, Consilium, 215; Bijlage II 246.13, 313.24; Van Rooij, Het oud-archief, I 97 nr.1921, II 486-487 nr.1755; Meester Goyart: GAH, RA, bijlage I van de inventaris; Van Zuijlen, Inventaris, 25, 33; GAH, OA B8 (1497/98); APB, St.Jan II, Obituarium, p.237; Vgl.: Reusens, Matricule, I 60 nr.8 (Godefridus de Dommelen, imm. 1444); Aleyt: Bijlage II 347.1, 406.2.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Hr. Joannes
van
Dommelen
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 258-259

n: vermelding in een voetnoot