Adriana van der Does

's-Hertogenbosch 10 juni 1778 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1823 (44)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1987) 322

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

n: vermelding in een voetnoot