afb. Bernard van Vlijmen, 1959

Jhr. Pieter Joseph Olivier van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 14 april 1889 - Hintham 26 september 1982 (93)

Functies

Pieter Joseph Olivier van der Does de Willebois

Functies / onderscheiding(en)

  • Directeur Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden
  • Lid van de Ridderschap van Noord-Brabant
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1916
  • Proost-Honorair van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch, 21 mei 1938
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

27v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 26 september 1982
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 70, 315

P.J.O. van der Does de Willebois, Eeuwfeest 1838-1938 der n.v. maatschappij van brandverzekering voor koningrijk der Nederlanden te 's Hertogenbosch (1938)

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 26, 134, 139

n: vermelding in een voetnoot