afb.

Petrus Josephus Augustinus Maria van der Does de Willebois

's-Her­togenbosch 17 februari 1816 - 's Gravenhage 15 september 1892 (76)

Katholieke bewindsman die na een rechterlijke carrière (o.a. procureur-generaal) Commissaris van de Koning in Limburg werd. In die functie regelmatig betrokken bij internationale kwesties en op grond daarvan aangezocht als minister van Buitenlandse Zaken. Maakte zowel deel uit van het kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg als van het kabinet-Heemskerk Azn. Was bevriend met de koning, die hem in de adelstand verhief.
conservatief (katholiek)
in de periode 1856-1885: minister, Commissaris van de Koning(in), minister van staat
Parlement & Politiek
Duijvendak

Jhr. Mr. Pieter Joseph August Marie van der Does de Willebois

366
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 366
Functies

Jhr. mr. Pieter Joseph August Marie van der Does de Willebois

54
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 54
Genealogie
Juten

jhr. (1877) mr. Petrus Josephus Augustinus Maria van der Does de Willebois

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 97
Molhuysen en Kossmann

WILLEBOIS

jhr. Mr. Pieter Joseph August Maria van der Does de

1209
1210
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 10 (1937) 1209-1210
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1904

Redactie

Jhr. Mr. Pieter Joseph August Marie van der Does de Willebois
Nederland's Adelsboek (1904) 582
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 97
 
1976

M.W. Jurriaanse

Ministers van Buitenlandse Zaken sedert 1813
Voorpost 20 (s.l. 1976)
 
?

M.W. Jurriaanse

Ministers van buitenlandse zaken sedert 1813. Jhr. mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois (vervolg)
s.n. (s.l. 1976?)
 
1989

M.K.J. Smeets

Van der Does de Willebois (1916-1892), commissaris des konings 1856-1874.
De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989.
Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap (Maastricht 1989) 139-170
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989) 659-661

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 54

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 69, 185, 189, 269

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 255-256

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 237; Bijlage 21, 39, 43, 45-46, 86, 94-95, 97, 104, 108, 117, 120, 131, 138, 215

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 97

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 286, 296

Nederland's Adelsboek (1927) 444-445; (1931) 470-471; (1935) 466-467; (1937) 304; (1939) 474, 477; (1953) 379-380; (1956) 207; (1959) 327; (1965) 327, 331-332

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 140

n: vermelding in een voetnoot