afb.

Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 9 januari 1843 - 's-Hertogenbosch 11 mei 1937 (94)


Lid van de Bossche katholieke elite, die na onder meer gedeputeerde te zijn geweest in 1884 burgemeester van zijn geboortestad werd. Hij bleef dat 33 jaar. Vanaf 1898 tevens Eerste-Kamerlid, wat hij tot 1923 bleef. Hij was toen tachtig jaar. Nam als oudste lid enkele keren het voorzitterschap van de Senaat waar.
Loopbaan:
- directeur Maatschappij van brandverzekering te 's-Hertogenbosch
- lid Provinciale Staten van Noord-Brabant voor het kiesdistrict Tilburg, van 30 juni 1868 tot maart 1898
- lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van 4 oktober 1870 tot 1883
- burgemeester van 's-Hertogenbosch, van 26 maart 1884 tot 1 juli 1917
- lid Eerste kamer der Staten-Generaal voor de provincie Noord-Brabant, van 28 maart 1898 tot 23 juli 1904
- lid Eerste kamer der Staten-Generaal voor de provincie Noord-Brabant, van 20 september 1904 tot 27 juni 1917
- lid Eerste kamer der Staten-Generaal voor de provincie Noord-Brabant, van 17 juli 1917 tot 18 september 1923
Parlement & Politiek
Archief
Duijvendak

Jhr. Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois

366
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 366
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Nederlandse Leeuw
Grootkruis
1889, 10 mei
Oranje-Nassau
Officier
Oranje-Nassau
Ridder
H. Gregorius den Groote van den Heiligen Stoel
Commandeur
1909, 1 maart
Ridderorden

Does de Willebois, Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophie Marie

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 157
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 90
Artikelen
?

M.W. Jurriaanse

Ministers van buitenlandse zaken sedert 1813. Jhr. mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois (vervolg)
Voorpost nummer 21
 
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van jhr. Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois
's-Gravenhage (1903) No. 90
 
1904

Redactie

Jhr. Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois
Nederland's Adelsboek (1904) 581
 
1909

Redactie

Programma der feestviering op dinsdag 8 juni 1909 ter gelegenheid van het zilveren ambtsfeest van jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois als burgemeester van 's-Hertogenbosch, benoemd bij Koninklijk Besluit van 26 maart 1884, No 1
s.n. ('s-Hertogenbosch 1909)
 
1917

Redactie

Huldebetooging ter eere van den burgemeester van de Does de Willebois op 29 febr. 1917
s.n. (s.l. 1917)
 
1933

Redactie

...
Ons Zuiden 1933
 
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
2004

H. van Werkhoven

Oud 's-Hertogenbosch
Hertogpost 3 (2004) 10-12
 
2009

Nik de Vries

Jhr. Van der Does de Willebois
KringNieuws 5 (2009) 6
 
Afbeeldingen
  • Onbekend
  • 1885
  • 1917
  • 20 mei 1938
  • 11 mei 1937
Kunstvoorwerpen
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 14

Nederland's Adelsboek (1927) 442-443; (1928) 228; (1933) 265; (1935) 463, 464-465; (1936) 227; (1938) 515; (1939) 474; (1940) 437, 624; (1942) 559; (1950) 432; (1953) 375, 376-377; (1954) 332; (1956) 157; (1958) 89; (1960) 296; (1962) 66; (1964) 92; (1966) 314; (1968) 66; (1970) 98; (1975) 192; (1978) 404; (1983) 241; (1985) 415

Onze Afgevaardigden (1905) 22, 23

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 70, 157-158, 166, 187-189

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 33

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 174 (afb. 2.22), 304 (afb. 4.16), 366; Bijlage 17, 94-95, 97, 103-104, 108, 121, 125, 127, 131, 133, 136-137, 139-141, 143, 145, 147, 151, 160, 215, 219, 224, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 75, 90, 156-159, 302, 344, 366, t8.1, t8.3, t8.7

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 33, 34; II. 285, 378, 613, 614

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 19, 31, 32, 33, 66, 102, 123, 127, 185, 254, 337, 345, 346, 348

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 233

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 52, 56, 302

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 62, 109, 153

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 37, 44, 50, 62

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 100, 185, 190

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 157

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 145

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 352, 364, 392, 393

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 144, 146, 400

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 90

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CXIII

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 245

n: vermelding in een voetnoot