afb. Onbekend

Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 3 augustus 1848 - 's-Hertogenbosch 7 januari 1936 (87)

Duijvendak

Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois

366
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 366
Genealogie
Ridderorden

Does de Willebois, Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 608
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

24v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 99
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois.
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 99
 
1904

Redactie

Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois
Nederland's Adelsboek (1904) 581-582
 
1905

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen
Taxandria 12 (1905) 300-304
 
Boeken
1904

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 1
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1904
 
1905

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 2
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1905
 
1905

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 3
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1905
 
1906

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 4
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1906
 
Afbeeldingen
  • 1878
  • 1920
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 4 (1886) 39; 7 (1889) 54

Nederland's Adelsboek (1927) 443; (1930) 479; (1934) 475-476; (1935) 464, 465-466; (1938) 495; (1939) 475; (1950) 383, 384; (1953) 375, 377-378; (1958) 58, 59; (1959) 323, 324-325; (1964) 59, 60; (1965) 327; (1970) 63, 65; (1971) 325-326; (1978) 368, 369; (1985) 377, 378

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 16, 93n

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 70

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 255

A. van der Does de Willebois, 'Studiebeurzen' in: Taxandria (1905) 300-304

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage 18, 94-95, 97-98, 103-105, 108, 121, 125, 131, 133-134, 136-137, 141, 199, 214, 219, 224

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 245, 249

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 'Drie bancaire initiatieven in Den Bosch omstreeks 1900' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 301, 307

G. v.d. Elsen, 'Studiebeurzen II' in: Taxandria (1905) 259-272

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 195; II. 359

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 91

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 6, 10, 47

N.N., 'Een gewichtig vonnis' in: Taxandria (1904) 51-58

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 608

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 99

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXX

n: vermelding in een voetnoot