afb. 2014

Familie Van der Does de Willebois

Archief
Bijleveld (1925)

Van der Does de Willebois

240
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 240
Bijleveld (1949)

De Willebois

185
186
Nederland's Adelsboek (1949) 185-186
Afbeeldingen
  • Onbekend
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 69-70

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 17, 125, 130, 154, 163-164, 186, 191, 194, 212, 229, 233-234, 240, 483 (afb. 7.3); Bijlage 71-72, 142, 160, 203, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 365-366

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) II, XIII

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2017) 73

Nederland's Adelsboek (1927) 441-446; (1928) 386-388; (1931) 467-473; (1932) 361-362; (1935) 463-469; (1936) 402-404; (1939) 474-479; (1941) 221-231; (1953) 372-383; (1955) 30-34; (1959) 322-329; (1961) 29-33; (1965) 326-334; (1971) 325-333; (1980) 318-327; (1982) 145-155; (1987) 321-329

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 240; II (1930) 246-247

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 132, 136, 142

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 37n

n: vermelding in een voetnoot