Everaert van Doerne

? - 1527

Genealogie
Schuttelaars

Everaert van Doerne

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Van Vladeracken' in: Taxandria 13 (1906) 201; FRENKEN, GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 27; GAH OA Charters en privilegebrieven, inv.nr. 675; PB 207r, 216r, 250v, 392r; VAN MEURS, De ridderschap van het kwartier van Nijmegen (Den Haag 1899) 133; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 409; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 181, 314; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Asten' in: Taxandria 22 (1915) 71; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasteelen Coudenhove en het hof' in: Taxandria 5 (1898) 45; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het Meierijsch geslacht van Doerne' in: Taxandria 23 (1916) 36; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Nog eens de familie van Doerne en het blokhuis te Liessel' in: Taxandria 23 (1916) 165, 168; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Vincent van Doerne en zijn voorouders' in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 41 (1987) 40.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

81r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 452

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 251

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 239, 270

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 70

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 270n, 458

n: vermelding in een voetnoot