afb.

Famile Van Doerne

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 27

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 248-252

A. van Sasse van Ysselt, 'Het Meierijsch geslacht Van Doerne' in: Taxandria (1916) 34-42

n: vermelding in een voetnoot