Hugo Cornelis Dobbe

Sassenheim 26 januari 1832 - 's-Hertogenbosch 11 februari 1903 (71)

Biografie

Hugo Cornelis Dobbe (1832-1903)

Personalia

Noten
1.Archief Congregatie Dochters van Maria en Jozef
2.Collectie Schlesinger toegang 361, inv.nr. 592
Ton Vogel, mei 2014
Genealogie
Afbeeldingen
  • 16 juni 1875
  • juli 1877
  • 30 januari 1885
  • 11 februari 1903
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 202

n: vermelding in een voetnoot