Joseph Dirckssen

? - Antwerpen 2 augustus 1631

Kloosternaam: Gaspar van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Leonardus en Margarita Joanna Nicolassen. Inkleding te Gent op 21 december 1616; diaken gewijd te Gent op 19 december 1620. Katechist te Sint-Truiden rond 1639. Het definitorium geeft hem in 1630 de toelating biech te horen van ketters in Antwerpen. Sterft als predikant te Antwerpen op 2 augustus 1631.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 310, nr. 2163; 9 (1955), blz. 599..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 310; IX (1955) 599

n: vermelding in een voetnoot